Struktur Kependidikan

Kepala Sekolah Drs. Ali Nurhidayat, M.Ag.
Bidang Kesiswaan Ghufron Islahudin Lahore, S.Pd.
Bidang Kurikulum Purisa Agung P., S.Pd.
Ustadz/Ustadzah Anang Wahyudi, S.Pd.

Andika Fendi G., S.Pd.

Dedi Suprihadi Wibowo

Janan Farisi Al Hafidz

Lambang Primasatya, S.Si.

Ahilda Al Hafidzah

Aulia Ulfah, S.Psi.

Farida Cahyani, S.S.

Fildza Hilfi Fanani, S.Pd.

Wahyu Indah Mala R., S.Pd.

Qonita Al Hafidzah

Kami memberikan pendidikan akhlak melalui keteladanan dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin

%d bloggers like this: